BİLİMSEL PROGRAM

  Kongre Öncesi Workshoplar EKMO Uygulamalı Eğitimi
14:00 - 15:00 Livanova  
15:00 - 16:00 Maquet  
16:00 - 17:00 Eurosets  
17:00 - 18:00 Chalice  

A SALONU

B SALONU

C SALONU

08:20 - 08:40 Açılış Töreni Doğanay Önal
Kürşat Bozkurt
11:00 - 12:00
BIÇAKÇILAR- Wetlab
10:00 - 11:00
GETINGE - WETLAB
08:40 - 10:00 I. Oturum : Minimal İnvazif Cerrahi’de Perfüzyon Teknikleri
Oturum Başkanları:
Anıl Apaydın, Sibel Aydın, Sedat Gündöner
13:00 - 14:00
LIVANOVA - MECC -Wetlab
08:40 - 09:00 Minimal İnvaziv Koroner Arteriyel Bypass Ve Perfüzyon Nathaniel Hamid Darban 14:00 - 15:00
LIVANOVA - HLM -Wetlab
09:00 - 09:20 Yeni ameliyat Tekniklerine UygunKalp Akciğer Destek Sistemleri Ignazio Condello 15:00 - 16:00
LIVANOVA - ATS Wetlab
09:20 - 09:40 Antegrad Serebral Perfüzyon Cahit Sarıcaoğlu  
09:40 - 10:00 Sorular& Katkılar  
10:00 - 10:20 Kahve Arası
10:20 - 11:50 II. OTURUM: Kalp Destek Sistemlerinde Yenilikler
Oturum Başkanları:
Murat Sargın, Vedat Özel, Kenan Demir
10:20 - 10:40 Hangi Hasta Hangi Destek Sistemi Tahir Yağdı
10:40 - 11:00 Destek Sistemlerinde Yeni Kuşak Egemen Tüzün
11:00 - 11:20 Yapay Zekanın KPB ile Kullanımı Ignazio Condello
11:20 - 11:50 Sorular & Katkılar  
11:50 - 13:00 Öğle Arası
13:00 - 14:00 III. OTURUM: Ekstrakorporeal Dolaşım ve Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları:
Tanzer Çalkavur, Erdal Şimşek, Harun Kadan
Panelistler: Nathaniel Hamid Darban, Ignazio Condello, Gerdy Debeuckelaere, Tarık Demir Serdar Günaydın
14:00 - 14:20 Kahve Arası
14:20 - 15:20 IV.OTURUM
Akış Fizyolojisinde Dolaşımın Sırları ( Medtronic'in Katkılarıyla)
Moderatör : Semih Ufuk Tezeren
Konuşmacı: Emre Özsoylu
Panelistler : Oğuz Yıldırım, Hazal Aydoğan
15:20 - 15:40 Kahve Arası
15:40 - 17:40 V. OTURUM: Uluslararası İşbirliği
Oturum Başkanları:
Serdar Günaydın, Yaman Zorlutuna, Seralp Güner
15:40 - 16:00 EKMO’da Yenilikler Kevin McCusker (A.B.D.)
16:00 - 16:20 Ameliyathane Dışına Taşan Perfüzyonistlik Sanjay Patel (A.B.D.)
16:20 - 16:40 Minimal invasiv Kalp Cerrahisi ve Perfuzyon Stratejileri Nathaniel Hamid Darban
16:40 - 17:00 Hasta Kan Yönetimi Serkan Ertugay
17:00 - 17:20 Perfüzyonistlerin Pandemiye Yanıtı Ignazio Condello (İtalya)
17:20 - 17:40 Sorular & Katkılar  
  Akşam Yemeği
08:30 - 10:00 I. OTURUM: Avrupa ve Perfüzyon Eğitimi
Oturum Başkanları:
Ümit Kervan, Ömür ÖZMEN , Eren ÖZCANLI
08:30 - 08:40 Giriş ve Tanıtım  
08:40 - 09:00 Amerika'da Perfüzyon Eğitimi Nathaniel Hamid Darban
09:00 - 09:20 İtalya’da Perfüzyonist Ignazio Condello
09:20 - 09:40 İngiltere’de Perfüzyonist Hürriyet Ersayın
09:40 - 10:00 Sorular & Katkılar  
10:00 - 10:20 Kahve Arası
10:20 - 11:20 II. OTURUM: Kongre Sözel Sunuları
Jüri Başkanı:
Ufuk Demirkılıç
Jüriler: Mehmet Çakıcı, Kanat Özışık, Altan Ada, Avni Kalemci, Seher Yaldır Çiftçi
Sözlü Bildiri Sunumları (Seçilen 6 Bildiri)
1. "ECMO Transport Organizasyonu" Burhan Albay
2. "Perfüzyonistlerin Hukuki Sorumlulukları" Leyla Kaya
3. "Kan Transfüzyonu Olmadan Koroner Arter Bypass Ameliyatı; Bu Mümkün Mü?" Necip Çiftçi
4. "Torakoabdominal Aort Anevrizmalarında Kardiyopulmoner Bypass Deneyimleri" Sedat Gündöner
5. "Minimal Ekstrakorporeal Sistemlerin Geleneksel Sistemlerle KarşılaŞtırılması" Uğur Aygün
6. "Torasik Aort Cerrahisinde Hasta Bazlı Perfüzyon Teknikleri" Ege Ekolü, Vedat Özel
11:30 - 12:30 III. OTURUM: Kapanış
Oturum Başkanları:
Banu Belen, Cem Gümüş
11:30 - 11:45 Yılın Özeti Doğanay Önal
11:45 - 12:00 Gelecek Yıl Planlamaları  
12:00 - 12:30 Sorular & Katkılar